Şirketimiz

GİZLİLİK KOŞULLARI

FRITO LAY web sitesini ziyaret eden tüm katılımcılar bu gizlilik bildirgesini okuduklarını ve bildirgeye uyacaklarını kabul ve taahhüt ederler.

FRITO LAY sitesi ile katılımcılara muhtelif hizmetler verecektir. Anılan hizmetlerin ifası ile ilgili olarak FRITO LAY 'ın manyetik ortamda, yazılı ve/veya sözlü olarak Katılımcı'ya iletmiş olduğu veya Katılımcı'nın herhangi bir surette öğrendiği FRITO LAY 'a ait her türlü bilgi-belge gizli tutulacak olup, hiçbir şekilde-surette üçüncü kişi-kuruluşlara açıklanmayacak, aktarılmayacak, kullandırılmayacaktır.

Gizli Bilgi'nin Tanımı ve Kapsamı

FRITO LAY şirket verileri, web sitesi yazılımı, ürün bilgileri, müşteri bilgileri, muhasebe verileri, ticari, mali, teknik ve sair konularda sözlü, yazılı ve manyetik ortamda ve diğer herhangi bir surette Katılımcı'ya iletilen ya da Katılımcı'nın herhangi bir surette öğrendiği FRITO LAY 'a, FRITO LAY müşterilerine, FRITO LAY ürünlerine, FRITO LAY personeline, FRITO LAY imalatçı-tedarikçilerine, FRITO LAY ile ticari /akdi /fiili ilişkide olan sair kişi-kuruluşlara ve FRITO LAY bilgisayar-elektronik sistemlerine ait, gizliliği Katılımcı'ya bildirilen veya bildirilmeyen her türlü bilgi-belge ve veri (data) dosyaları, keza FRITO LAY 'nin içinde yer aldığı FRITO LAY Grubu Şirketlerine ait olan aynı mahiyetteki bilgi-belgeler-datalar, raporlar, istatistikler, sorgulamalar ve sorgulama sonuçları, model, yöntem, yenilik, buluş, metod ve usuller, velhasıl hertürlü belge ve dokümantasyon Gizli Bilgi'dir.

Gizli Bilgiler Üzerinde Mülkiye Hakkı ve Tasarruf Yetkisi

Gizli Bilgiler FRITO LAY 'nin mülkiyetindedir ve süresiz olarak mülkiyetinde kalmaya devam eder. Gizli Bilgiler üzerinde her türlü tasarruf yetkisi FRITO LAY 'a aittir.

Gizli Bilgilerin her türlü kopyası da FRITO LAY 'in mülkiyetindedir ve bunlar üzerindeki telif, mülkiyet ve her türlü haklar ile tasarruf yetkisi münhasıran FRITO LAY 'e aittir.

Katılımcı'nın Gizli Bilgilerden Sorumluluğu, Taahhüt ve Yükümlülükleri

Katılımcı, gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, Gizli Bilgileri hiçbir şekilde kullanmayacak, açıklamayacak, dağıtmayacak, üçüncü kişilere bedelli/bedelsiz aktarmayacak ve kullandırmayacaktır.

FRITO LAY 'in yazılı yada sözlü izni olmadan Gizli Bilgilerin tamamı veya bir kısmı kesinlikle Katılımcı tarafından çoğaltılmaz. Gizli Bilgiler hiçbir şekilde-surette FRITO LAY ortamı dışına çıkarılamaz.

Yaptırım - Cezai Şart

Katılımcı tarafından gizlilik bildirimine aykırı davranılması halinde, FRITO LAY bu sebepten doğmuş-doğacak her türlü ve bütün doğrudan-dolaylı maddi ve manevi, müsbet ve menfi zarar, ziyan ve kayıplarını Katılımcı'dan nakten ve defaten tazmin etmesini talep edebilir.


Facebook
Twitter
@Fritolay tarafından gönderilen tweetler
Frito Lay Tüketici ve Müşteri Hattı:


0850 281 33 55

E-posta: info@fritolay.com.tr